REGLAMENT LA PLANA GRAVEL OSONA 2024


ARTICLE 1. DESCRIPCIÓ

La Plana Gravel Osona® 2024 és un esdeveniment cicloturista de gravel organitzat per We Are Gravel. Amb sortida i arribada a Tavèrnoles (Barcelona), la prova se celebrarà el diumenge, 27 d’octubre de 2024.

ARTICLE 2. FORMAT DE LA PROVA

L’esdeveniment és de caire NO COMPETITIU i inclou tres distàncies circulars amb els següents desnivells i trams cronometrats

 • 120km +2300 (2 trams cronometrats)
 • 80km +950 (1 tram cronometrats)

NOTA IMPORTANT: Els recorreguts no estaran senyalitzats, i els participants hauran de seguir-los amb GPS mitjançant el track que l’organització els enviarà per correu electrònic durant la setmana de la prova.

Dins dels recorregut hi haurà dos tipus de trams:

 • TRAMS CRONOMETRATS: Aquests trams recorreran per pistes forestals i corriols i són els únics que es tindran en compte a l’hora de fer les classificacions ja sigui per cada tram, així com per la classificació general.
 • TRAMS D’APROXIMACIÓ: Son la resta del recorregut i tot i que majoritàriament recorren per pistes forestals, també poden entrar en carreteres i nuclis urbans.

En cap tram o cruilla es tallarà ni regularà la circulació de vehicles, ni tampoc es donarà als participants cap prioritat de pas sobre els vehicles, altres usuaris de les vies o vianants.

Per tant en tot moment els participants estaran subjectes a la Llei de Seguretat Viària i el Reglament General de Circulació vigent a Espanya, així com qualsevol altra normativa en vigor durant el recorregut dissenyat per l’Organització.

La prova està dissenyada per realitzar-se amb bicicletes de gravel. No obstant això, s’autoritza l’ús de qualsevol tipus de bicicleta que sigui apte per circular fora de carretera, incloent-hi les bicicletes elèctriques.


ARTICLE 3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Per participar a la prova s’han de complir els següents requisits:

 • Ser major d’edat el dia de la prova.
 • Conèixer i acceptar les condicions del present reglament.
 • Realitzar correctament tots els passos i requisits per a la inscripció.Imprimir, omplir i portar signat a l’entrega de dorsals, el document de “consentiment informat”, que es pot descarregar a la web www.wearegravel.es
  L’Organització es reserva el dret d’excloure de Plana Gravel Osona® 2024, fins i tot abans de l’inici d’aquesta, a aquells participants la conducta dels quals entorpeixi la gestió i/o bon desenvolupament de l’esdeveniment, de la mateixa manera que també podrà realitzar excepcionalment admissions que no compleixin algun dels requisits anteriors.
 • L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil per a totes les persones participants i d’assegurança d’accidents per a les persones no federades. Les persones federades ja tenen l’assegurança d’accidents de la corresponent Federació Catalana de Ciclisme o UCI.
 • Aquells participants que no disposin d’una assegurança esportiva que cobreixi accidents de ciclisme estan obligats a tramitar una assegurança, la vigència de la qual es limitarà al dia de la prova i que tramitarà la mateixa organització, amb un cost extra pel participant de 5€.


IMPORTANT
: Els participants que indiquin en la inscripció que disposen d’una assegurança esportiva gestionada per alguna de les federacions o empreses 2 privades indicades al formulari d’inscripció, prèviament s’han d’assegurar de que inclogui l’activitat de ciclisme, i que el capital assegurat cobreixi almenys les prestacions mínimes indicades en el “Real Decreto 849/1993, de 4 de junio”, indicades a continuació:

 • Mort per accident: 6000€
 • Invalidesa permanent: 12.000€
 • Assistència sanitària: IL·LIMITADA (incloses les despeses de trasllat en helicòpter medicalitzat o per mitjans terrestres).

Per més detalls podeu consultar aquí.

ARTICLE 4. INSCRIPCIONS

Mitjançant la realització de la inscripció, s’entén que es reconeix i s’accepta aquest reglament. Cal tenir en compte que cada dorsal serà personal i intransferible, i només tindrà validesa per a la participació a l’edició 2024 de La Plana Gravel Osona® 2024.

Les inscripcions seran directes i els inscrits apareixen a la llista de inscrits un cop es faci correctament el pagament amb targeta a través d’internet amb la plataforma que proporciona l’organització.

Els preus de les inscripcions són els següents:

 • 120km – 80€
 • 80km – 50€

EL PREU DE LA INSCRIPCIÓ INCLOU:

 • Pack de La Plana Gravel®.
 • Assegurança de responsabilitat civil dels participants.
 • Track de la prova.
 • Placa personalitzada amb brides.
 • Cronometratge i xip.
 • Seguiment online.
 • Esmorzar abans de la sortida.
 • Avituallaments líquids i sòlids durant la prova.
 • Àpat a l’arribada.
 • Servei mèdic.
 • Servei de guarda-roba (zona sortida i arribada).
 • Servei de vestidors, dutxes i lavabos (zona de sortida i arribada).
 • Reportatge fotogràfic gratuït.


L’Organització es reserva el dret a ampliar o reduir el nombre de places a cobrir per motius de seguretat o per altres motius que puguin afectar el bon desenvolupament de l’esdeveniment.

 • Totes les inscripcions per la Plana Gravel Osona® 2024 seran realitzades exclusivament per Internet a través de la web oficial.
 • NO s’accepta cap altre tipus de pagament que no sigui la targeta bancària. Les transferències bancàries o el pagament en metàl·lic NO seran acceptats.
 • NO serà necessari que la targeta estigui a nom del inscrit/a.
 • ES MOLT IMPORTANT que un cop realitzada la inscripció l’inscrit/a comprovi que ha quedat registrat correctament a traves del buscador de la llista de participants.
 • Paral·lelament l’inscrit també ha de rebre un correu de confirmació amb les dades de la seva compra.

Per assegurar la correcta recepció dels correus electrònics de l’Organització i evitar que siguin bloquejats o eliminats per l’antispam del servidor de correu, cada inscrit haurà d’afegir el correu info@wearegravel.es a la seva llista de contactes.

CANVIS DE DISTÀNCIA

Si una persona inscrita desitja canviar a una distància inferior, rebrà un reemborsament del 100% de la diferència de preu. En cas que el canvi sigui a una distància superior, haurà de pagar la diferència de preu corresponent.

Qualsevol acció relacionada amb el canvi de distància s’ha de realitzar enviant un correu electrònic a info@wearegravel.es abans del 17 d’octubre.

CANVIS DE TITULAR

Si la persona inscrita no pot participar en la prova, té l’opció de transferir la seva inscripció a una altra persona, sempre que ho notifiqui a través d’un correu electrònic a info@wearegravel.es abans del 17 d’octubre. Aquest canvi té un cost de 10 €.

En aquest correu, s’han de proporcionar les dades de la persona titular de la inscripció i de la persona que assumirà el lloc. Aquesta gestió ha de ser duta a terme per la persona titular de la inscripció, llevat que es compti amb una autorització per escrit i signada pel titular original.

Cal recordar que les inscripcions són personals i intransferibles, i no poden ser utilitzades per una altra persona que no sigui la inscrita. És fonamental tenir en compte que una persona que no estigui inscrita correctament no tindrà cobertura sanitària ni d’assegurances de tercers.

ARTICLE 5. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I REEMBORSAMENT D’INSCRIPCIÓ

Tots els participants inscrits tindran l’oportunitat de cancel·lar la seva inscripció i rebre un reemborsament segons un percentatge de l’import fins al dia 17 d’octubre, data en què les llistes d’inscrits es tancaran definitivament i no es processaran més devolucions.

Per a sol·licitar una baixa, només cal enviar un correu electrònic a info@wearegravel.es

El percentatge de reemborsament de l’import de la inscripció que es retornarà es detalla a continuació:

 • Fins el 30 de setembre: 100% (menys 6 €)
 • Del 1 d’octubre al 17 d’octubre: 50%
 • A partir del 17 d’octubre: Les baixes no seran acceptades.

Els reemborsaments es realitzaran a la mateixa targeta de crèdit utilitzada durant el pagament inicial.

Cal recordar que la inscripció és personal i intransferible, i els canvis de dorsal no estan autoritzats. Si l’organització identifica un participant amb el dorsal d’un altre, aquest serà desqualificat i no podrà participar en edicions futures.

ARTICLE 6. RECOLLIDA DE DORSALS

Cada participant ha de portar de manera obligatòria a la part frontal de la bicicleta, ben visible i sense doblegar-la: el xip i la placa de la bicicleta (que formen una única unitat). Els ciclistes que no portin col·locada de manera visible la placa de la bicicleta seran exclosos del recorregut per membres de l’organització.

La placa i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb la placa que se li ha assignat i s’obliga a no permetre que altres persones n’usin. No es consideraran reclamacions per pèrdua del xip o col·locació inadequada.

A la placa també hi haurà els números telefònics els quals s’ha de trucar en cas d’emergència.

QUAN I ON RECOLLIR EL DORSALS

Les dates, horaris i lloc on fer la recollida de dorsals s’indicaran a la web de la prova.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA RECOLLIDA DEL DORSAL

 1. DNI/PASSAPORT
 2. Consentiment informat que es pot descarregar a la web (imprimit i signat pel titular del dorsal)
 3. Targeta de l’assegurança d’accidents (privada o federativa) indicada durant la inscripció, excepte les persones inscrites que van adquirir l’assegurança d’accidents de la organització durant la seva inscripció.
 

SI EL TITULAR DEL DORSAL NO POT RECOLLIR-LO PERSONALMENT

En cas que el/la titular del dorsal no pugui recollir-lo personalment a les ubicacions, dates i horaris previstos al programa de l’esdeveniment, podrà designar a una persona que ho faci per ell, i que s’haurà de presentar-se a la recollida de dorsals amb fotocòpies de la documentació descrita anteriorment, que en el cas del consentiment informat hauran d’estar igualment emplenades i signades pel titular.

CONSENTIMENT INFORMAT

La inscripció a la Plana Gravel Osona® 2024 implica l’acceptació del reglament i l’adequada preparació del participant per a la prova.

La persona inscrita declara estar informada de que no tindran cap prioritat sobre els altres usuaris en cap punt del recorregut, tant pel que fa les pistes forestals, corriols i MOLT ESPECIALMENT als trams o creuaments de carreteres, on hauran de seguir en tot moment la llei de seguretat viària i el codi de circulació, sense tenir cap prioritat de pas sobre els altres usuaris i vehicles.

També declara estar informat dels riscos de la geografia i de les condicions meteorològiques que es pot trobar en els trams de muntanya on es disputa la prova, En aquest sentit, el participant també declara que està preparat física i psicològicament per realitzar una prova de les característiques de la Plana Gravel Osona® 2023 i que ha realitzat les proves mèdiques i d’esforç adequades a la seva edat i característiques físiques.

El corredor inscrit a la prova entén que participa voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat. Per tant, exonera de tota responsabilitat a l’organització de la prova, i convé en no denunciar a l’entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de responsabilitat civil envers les citades parts.

A aquests efectes, al moment de la recollida del dorsal, el corredor entregarà als membres de l’Organització el document “consentiment informat”, degudament imprès i signat. La versió imprimible del document esmentat es pot descarregar a la web de la prova.

ARTICLE 7. MATERIAL OBLIGATORI

Donat el caràcter d’autosuficiència de la prova i malgrat que hi haurà diversos punts d’avituallament, cada participant ha de preveure la quantitat d’aliments i begudes necessàries per completar el recorregut.

Material obligatori:

 • Casc rígid i homologat
 • GPS
 • Telèfon mòbil amb la bateria carregada
 • Llum posterior 
 • Jaqueta paravent
 • Manta tèrmica
 • Kit bàsic d’eines i peces de recanvi

Els elements d’identificació i el material de seguretat obligatoris poden ser verificats per membres de l’organització a la sortida, arribada i de manera aleatòria durant el recorregut.

ARTICLE 8. ASSISTÈNCIA MECÀNICA I AVITUALLAMENTS

L’Organització disposa de vehicles desplegats al llarg de tot el recorregut, encarregats de recollir els participants que no continuen per motius d’avaria, fatiga o per estar fora de control.

S’habiliten una o diverses zones d’assistència mecànica als avituallaments. Amb suficient antelació, es comunicarà la quantitat i ubicació d’aquestes zones.

L’Organització no proporciona els materials per a possibles reparacions, però si l’ajuda en la seva realització.

Els serveis d’assistència no atendran cap persona que no estigui inscrita a la prova.

AVITUALLAMENTS

La cursa comptarà amb punts d’avituallament (líquid i sòlid) a diverses ubicacions al llarg del recorregut. La informació específica sobre la ubicació d’aquests punts i el seu contingut estarà disponible a la pàgina de cada distància.

El personal dels punts d’avituallament només permet l’accés als productes als ciclistes que portin el dorsal i la polsera de participant.

Els participants hauran de dipositar els residus en els contenidors designats als punts d’avituallament. Llançar deixalles fora d’aquestes zones serà sancionat.

A més, a l’arribada, tots els participants tindran l’oportunitat de gaudir d’un àpat final.

ARTICLE 9. SEGURETAT I ASSISTÈNCIA MÈDICA

La prova disposarà d’un servei mèdic autoritzat per retirar qualsevol participant per motius mèdics.

Per aquest motiu, serà obligatori portar un telèfon mòbil amb càrrega. Aquest serà essencial per contactar amb els números d’emergència que es mostren al dorsal en cas de problemes mecànics o qüestions mèdiques.

Durant l’esdeveniment, la organització disposarà d’ambulàncies, cotxes escombra, serveis d’assistència i altres vehicles..

Els recorreguts no estaràn senyalitzats, i els participants hauran de seguir-los amb GPS mitjançant el track que l’organització els enviarà per correu electrònic durant la setmana de la prova.

Dins dels recorregut hi haurà dos tipus de trams:

 • TRAMS CRONOMETRATS: Aquests trams recorreran per pistes forestals i corriols i són els únics que es tindran en compte a l’hora de fer les classificacions ja sigui per cada tram, així com per la classificació general.
 • TRAMS D’APROXIMACIÓ: Son la resta del recorregut i tot i que majoritàriament recorren per pistes forestals, també poden entrar en carreteres i nuclis urbans.

En cap tram o cruilla es tallarà ni regularà la circulació de vehicles, ni tampoc es donarà als participants cap prioritat de pas sobre els vehicles, altres usuaris de les vies o vianants.

Per tant en tot moment els participants estaran subjectes a la Llei de Seguretat Viària i el Reglament General de Circulació vigent a Espanya, així com qualsevol altra normativa en vigor durant el recorregut dissenyat per l’Organització.

La prova disposarà d’un servei mèdic autoritzat per retirar qualsevol participant per motius mèdics.

Per aquest motiu, serà obligatori portar un telèfon mòbil amb càrrega. Aquest serà essencial per contactar amb els números d’emergència que es mostren al dorsal en cas de problemes mecànics o qüestions mèdiques.

EMERGÈNCIES EN EL RECORREGUT

Tots els participants estan obligats a socórrer a qualsevol altre participant que ho necessiti, dins de les pròpies capacitats i coneixements. No fer-ho implicaria incórrer en un delicte greu per omissió de socors, estipulat per la llei.

En cas que el propi participant o un altri no pugui arribar a un avituallament per sí mateix degut a una emergència mèdica o de qualsevol altre tipus, caldrà seguir les següents instruccions (també indicades darrera el dorsal):

 • Si hi ha cobertura de mòbil: Trucar al telèfon indicat darrera el dorsal, descriure la situació i seguir les instruccions que s’indiquin.
 • Si NO hi ha cobertura de mòbil: Trucar al 112

S’haurà d’avisar de qualsevol canvi que es produeixi entre el moment de la trucada i de la nostra localització.

ARTICLE 10. ABANDONAMENT I EVACUACIÓ

ABANDONAMENT

Les persones participants que decideixin abandonar la prova hauran de fer-ho en un dels punts de control o avituallament. Només una lesió greu o una avaria mecànica justifica que la persona participant abandoni en un altre punt del recorregut.

Qualsevol esportista que abandoni la prova haurà de notificar-ho a l’Organització fent una trucada al telèfon indicat al dorsal o bé informant les persones de l’Organització repartides pel recorregut i/o avituallaments.

En cas d’accident o emergència, i prioritzant la seguretat de les persones participants, l’Organització té el dret de retirar una persona participant de la competició.

L’organització disposa d’una sèrie de vehicles a les zones d’avituallament encarregats de recollir els participants que no continuen per motius d’avaria, fatiga o per estar fora de control.

En cas d’avaria o qualsevol incidència, al dorsal hi trobareu el número de telèfon per contactar amb l’Organització.

Un cop s’ha superat el temps màxim per finalitzar el recorregut, tots els serveis de la prova quedaran desactivats i, per tant, no es garantirà cap servei.

EVACUACIÓ

Si l’Organització determina que és necessària l’assistència d’un helicòpter o d’un equip extern per a una operació de rescat, les despeses associades seran cobertes per l’asseguradora que el corredor hagi declarat tenir durant el procés d’inscripció.

En cas que el participant hagi afirmat tenir una llicència que en realitat no posseeix, l’Organització no assumirà les despeses derivades del seu accident.

ARTICLE 11. MODIFICACIÓ DELS HORARIS O SUSPENSIÓ DE LA PROVA

En situacions de condicions meteorològiques adverses o circumstàncies de força major, l’Organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar o modificar els horaris de la prova.

MODIFICACIÓ DELS HORARIS I NEUTRALITZACIÓ / SUSPENSIÓ

Durant la setmana anterior a la prova i basant-se en les previsions meteorològiques del moment, l’Organització pot començar a informar sobre possibles canvis que puguin ocórrer.

No obstant això, la decisió final s’anunciarà com a màxim el divendres 25 d’octubre.

En cas que, el dia de la prova, les previsions siguin més desfavorables del que s’esperava i posem en risc la seguretat dels participants (tempesta elèctrica, manca de visibilitat, neu o gel abundants, etc.), es podria retardar la sortida o aturar/neutralitzar la prova si ja ha començat.

Si després d’unes hores les condicions no milloren, es procedirà a la suspensió definitiva de la Plana Gravel Osona® 2024.

SUSPENSIÓ DE LA PROVA ABANS DE LA DATA PREVISTA

En cas d’anul·lació de la prova per motius de força major amb més de 7 dies d’antelació respecte a la data de sortida, es realitzarà un reemborsament parcial de la quota d’inscripció. El percentatge d’aquest reemborsament variarà segons la data de suspensió i, per tant, segons les despeses ja incloses.

Si aquesta anul·lació es produeix durant els 7 dies anteriors a la sortida de la Plana Gravel Osona® 2024 per motius aliens a l’Organització, o si la prova és suspesa després de la sortida, no es realitzarà cap reemborsament.

ARTICLE 12. PENALITZACIONS

Les penalitzacions descrites a la taula següent, seran aplicades en el lloc i el moment en què es cometin les faltes. Les persones autoritzades per sancionar podran ser: els comissaris, metges i els responsables de cada avituallament o punt de control.

DESCRIPICIÓ DE LA FALTAPENALITZACIÓ
Omissió d’auxili a una altra personaDesqualificació i prohició de participar en futures edicions
Abandonament sense haver-ho notificat a l’Organització en el moment de l’abandonament.Desqualificació i prohició de participar en futures edicions
Cedir la placa/xip a una altra persona perquè esns rellevi durant part de la prova a per què la faci sencera i/o aportar falses a l’Organització.Desqualificació i prohició de participar en futures edicions
Conducta antiesportiva vers altres participants o vers l’Organització.Desqualificació i prohició de participar en futures edicions
Desobediència a les ordres dels comissaris, responsables d’avituallaments o sanitaris.Desqualificació i prohició de participar en futures edicions
No respectar el codi de circulació.Desqualificació i prohició de participar en futures edicions
Llançar voluntàriament residus fora de les zones habilitades dels avituallaments o qualsevol tipus de conducta que pugui alterar el medi natural.Desqualificació i prohició de participar en futures edicions
Manca de l’equipament obligatori o negar-se a realitzar una inspecció de material.Desqualificació

ARTICLE 13. CLASSIFICACIONS

A totes les distàncies, s’estableix una classificació general per a homes i dones, que es calcularà a partir de la suma dels temps dels trams cronometrats. Els tres primers classificats i les tres primeres classificades rebran un obsequi exclusiu de la prova per correu.

ARTICLE 14. DRETS D’IMATGE

El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en l’aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a We are gravel, i a qui aquesta autoritzi, a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la Plana Gravel Osona® 2024 i els dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la Plana Gravel Osona® 2024, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.

En tot cas, el participant podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en l’àmbit reconegut per la ja citada Llei Orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, enviant un correu electrònic a info@wearegravel.es.

We are Gravel es reserva en exclusivitat els drets sobre la imatge de la prova. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari que exploti la imatge de la Plana Gravel Osona® 2024 haurà de comptar amb el seu consentiment.

RECORREGUT

Hemos trabajado para que a lo largo del recorrido encuentres hasta 4 “segmentos o tramos” cronometrados que te permitan o no ponerte a prueba. Cada unos de los segmentos cronometrados que hemos preparado son de características distintas con el fin de que en su conjunto sean lo más equilibrados posibles.
Encontrarás un largo segmento de subida, otro más rodador, uno con tendencia a bajar y un último segmento más técnico.
Una vez finalizado el segmento cronometrado entramos de nuevo en el segmento de enlace que te permitirá disfrutar a otro ritmo de la belleza del recorrido, y de nuevo junto a tus amigos aunque los niveles de forma física no sean los mismos.
La Clasificación final General se definirá con la suma de todos los segmentos cronometrados.
En paralelo también habrá una Clasificación por segmento cronometrado.

Hemos trabajado para que a lo largo del recorrido encuentres hasta 4 “segmentos o tramos” cronometrados que te permitan o no ponerte a prueba. Cada unos de los segmentos cronometrados que hemos preparado son de características distintas con el fin de que en su conjunto sean lo más equilibrados posibles.
Encontrarás un largo segmento de subida, otro más rodador, uno con tendencia a bajar y un último segmento más técnico.
Una vez finalizado el segmento cronometrado entramos de nuevo en el segmento de enlace que te permitirá disfrutar a otro ritmo de la belleza del recorrido, y de nuevo junto a tus amigos aunque los niveles de forma física no sean los mismos.
La Clasificación final General se definirá con la suma de todos los segmentos cronometrados.
En paralelo también habrá una Clasificación por segmento cronometrado.

Hemos trabajado para que a lo largo del recorrido encuentres hasta 4 “segmentos o tramos” cronometrados que te permitan o no ponerte a prueba. Cada unos de los segmentos cronometrados que hemos preparado son de características distintas con el fin de que en su conjunto sean lo más equilibrados posibles.
Encontrarás un largo segmento de subida, otro más rodador, uno con tendencia a bajar y un último segmento más técnico.
Una vez finalizado el segmento cronometrado entramos de nuevo en el segmento de enlace que te permitirá disfrutar a otro ritmo de la belleza del recorrido, y de nuevo junto a tus amigos aunque los niveles de forma física no sean los mismos.
La Clasificación final General se definirá con la suma de todos los segmentos cronometrados.
En paralelo también habrá una Clasificación por segmento cronometrado.